14th September 2016

Written by Louise Wheeler

On 1st September I flew to Katowice to spend four days with my fellow D.E.L.M Connect artists staying at the Academy of Fine Arts, Katowice – Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.  The girls had organised four exciting days together where we could research, discuss and combine our interests.

We all have many interests in common in particular history, politics, culture, human nature, story and folk-telling and puppetry.  I wanted to discover how the girls work and their interests.

W dniu 1 września przyleciałam do Katowic aby spędzić czas z współpracującymi ze mną koleżankami z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, z którymi wspólnie tworzymy grupę D.E.L.M Connect. Dziewczyny zaplanowały cztery ekscytujące dni, podczas których mogłyśmy razem zwiedzać, dyskutować i odkrywać wspólne zainteresowania.Okazało się że wiele nas łączy, w szczególności z dziedziny polityki, kultury, teatru, psychologii, historii i opowieści ludowych. Chciałam poznać sposób w jaki dziewczyny pracują oraz dowiedzieć się więcej o ich zainteresowaniach

IMG_2640.JPG

Dagmara, Louise and Ewa at the Academy. Dagmara, Louise i Ewa w Akademii

Day /Dzień 1

 We visited Katowice town where there is a heavy imprint of communism seen within the architecture and buildings and the imprint of WWII.  In the market square in Katowice which is now busy and full of markets is where the Nazis would gather those who would be sent to the concentration camps probably Auschwitz.

Afterwards we visited the Rondo Gallery, based in the centre of a roundabout, where we plan to show together in June 2017.  Katowice is a fairly new town approx 115 years old.

W pierwszym dniu zwiedziłyśmy miasto Katowice, w którego architekturze można zauważyć wpływ ustroju komunistycznego oraz II wojny światowej. Odwiedziłyśmy również Katowicki rynek. Dzisiaj jest to tętniące życiem miejsce pełne kolorowych sklepików, w którym niegdyś Naziści gromadzili tych ludzi, których mieli zamiar wysłać do obozu koncentracyjnego, prawdopodobnie do Auschwitz.Następnie zwiedziłyśmy Galerię Rondo, usytuowaną pośrodku ronda, gdzie w czerwcu 2017 roku planowana jest wspólna wystawa naszych prac.

img_2234

 Rondo Gallery in Katowice.  Galeria Rondo w Katowicach.

Day /Dzień 2 – 

We travelled to Kraków, a very old historic town near to Katowice in south Poland.

W drugim dniu udałyśmy się do Krakowa. Jest to zabytkowe miasto położone w południowej polsce, niedaleko Katowic.

Kraków, Poland.

It was virtually untouched by WWII unlike Warsaw which was destroyed.  There were many Germans who lived in Kraków so the Germans saw it as their town.   We visited the castle of Kraków where legend has it the dragon lived.

W porównaniu do całkowicie zniszczonej przez II wojnę Warszawy, zabytki orz niektóre budynki Krakowa zachowały się. Stało się tak prawdopodobnie dlatego iż Kraków przed wojną zamieszkiwany był przez wielu Niemców.
Odwiedziliśmy również zamek wawelski, gdzie według legendy mieszkał Smok Wawelski.

img_2471

Ewa, Dagmara, Madga and Louise at the Dragon’s den at Kraków’s Castle.  Ewa, Dagmara, Magda i Louise przed Smoczą Jamą na zamku w Krakowie.

 img_2605

In the evening Dagmara, a keen marionette maker, arranged for us to visit the puppet show playing Hamlet in Kraków.  Wieczorem Dagmara, zapalony miłośnik marionetek, zabrała nad do Cricoteki, gdzie obejrzałyśmy spektakl Hamlet w wykonaniu Adama Walnego.

Day /Dzień 3 –

We visited Auschwitz and Birkenau. There are five camps of Auschwitz and one of the camps is in Magda’s village.  This camp is where the prisoners would be sent to do hard labour.  Madga has worked on assisting a play about the stories of the prisoners at this camp in her village – https://www.facebook.com/92-dni-teatr-zbrodni-705507509552381/

Auschwitz and Birkenau demonstrate how threats, mind control and power can construct humans to commit terrible acts to each other.

W trzecim dniu odwiedziłyśmy Muzem Auschwitz – Birkenau. W Polsce istniało pięć obozów koncentracyjnych, jeden z nich usytuowany był w miejscowości Rydułtowy skąd pochodzi Magda. Był to obóz, do którego wysyłano więźniów do ciężkiej pracy.
Magda miała okazję współtworzyć spektakl 92 dni, który wspomina historię tych więźniów. Birkenau pokazują]e nam, jak terror, władza i propaganda mogą pociągać ludzi do popełniania okrutnych aktów przemocy wobec siebie.

IMG_2727.JPG

Auschwitz Entrance

IMG_2737.JPG

Artwork from the exhibition at Auschwitz. 

Artist – Wladyslaw Siwek.  Title – Beginning of torment – baths.

1 million Jews were murdered at Auschwitz as well as 70,000-75,000 Polish and 21,000 gypsies.  The Polish were killed by the Nazis for many reasons – opposition to the Nazi regime, liberal thinking, communistic thinking and the Germans wanted their land.  After the war the Polish thought they would be free and it would be a hopeful time but the communist USSR came and controlled Poland till 1989

W Auschwitz zostało zamordowanych: 1 milion Żydów, 21.000 Cyganów oraz 70,000-75,000 ludności polskiej i międzynarodowej. Naziści zabijali Polaków z wielu powodów: sprzeciwu wobec nazistowskiemu reżimowi, liberalnych lub komunistycznych poglądów oraz z chęci zagarnięcia polskiej ziemi. Po wojnie Polacy wierzyli w to, że nadejdzie dla nich czas wolności i pokoju. Niestety komunistyczna ZSRR przejęła kontrolę nad Polską do 1989 roku

Day /Dzień 4 – 

We spent the morning discussing our ideas for our project.  Afterwards Ewa and I visited the Muzeum Slaskie – The Silesian Museum of arts and culture.

Ostani dzień rozpoczęłyśmy od omówienia naszych pomysłów dotyczących wspólnego projektu.  Następnie razem z Ewą odwiedziłyśmy Muzeum Śląskie.

 IMG_2897.JPG

Typical communist flats in Katowice, photograph taken on the last day.

Pozostałości komunistycznej architektury w Katowicach, zdjęcie wykonane w ostatnim dniu.